Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 1, năm 2017

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 1, năm 2017

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 1, năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ KHÓA 1, NĂM 2017
Căn cứ vào Quyết định số: 55/QĐ-ĐHCNĐN ngày 15/4/2017 về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  khóa 1, năm 2017 ngày 12/4/2017;
Phòng Sau đại học Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa 1, năm 2017 (Đợt thi ngày 01-02/4/2017)
Vui lòng xem file đính kèm tại đây.


Tác giả bài viết: P.SDH