21:01 ICT Thứ tư, 17/08/2022

Thông tin cần thiết

Hình ảnh hoạt động

Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh với cô Irina
Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa
Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh với cô Irina

Trang nhất » Nghiên cứu khoa học » Các bài báo khoa học

10 đặc điểm của người Việt Nam

Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá "10 đặc điểm của người Việt Nam

Đào tạo nguồn nhân lực: Cần chất lượng hơn số lượng

Đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020 với 7 lĩnh vực đào tạo đang được các sở, ngành liên quan triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Văn hóa, triết lý và triết học

Văn hóa, triết lý và triết học PGS.TSKH. Lương Đình Hải Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Bài viết góp phần luận giải mối quan hệ giữa văn hóa, triết lý và triết học. Văn hóa là nguồn nuôi dưỡng các triết lý, các tư tưởng và hệ thống triết học, là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại và phát triển các hệ thống triết học. Các triết lý, các hệ thống triết học lại là những bộ phận cốt lõi nhất trong nền văn hóa của một dân tộc. Xét trên nhiều khía cạnh, triết lý luôn ở tầm thấp hơn so với các hệ thống triết học, song nó chính là chất liệu của các hệ thống triết học bác học. Theo tác giả, văn hóa, các triết lý và các hệ thống triết học chính là ba tầng bậc khác nhau của văn hóa theo nghĩa rộng.

Văn hóa và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

Văn hóa và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tóm tắt: Văn hoá không những là nền tảng tinh thần của xã hội, quan trọng hơn, văn hóa còn có vai trò điều tiết sự vận động của xã hội và như một động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần đặc biệt nhấn mạnh điều này để khắc phục quan điểm sai lầm đã từng ngự trị trong tư duy của nhiều người khi họ chỉ coi văn hoá là cái bóng, cái đuôi, cái ăn theo kinh tế. Do vậy, không nên coi sự phát triển bền vững của đất nước chỉ bao gồm ba trụ cột cơ bản là bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường, mà còn cần phải coi sự phát triển bền vững về văn hóa là trụ cột thứ tư, mà văn hoá thì chỉ có ở con người, do vậy rất cần sự phát triển bền vững con người. Trong điều kiện có những biến động toàn cầu rất khó lường hiện nay, để phát triển bền vững đất nước thì rất cần một tầm nhìn lâu dài, bao quát nhiều mặt và toàn diện, hay nói cách khác, rất cần một cách nhìn và cách tiếp cận hệ thống.

Thực trạng xây dựng pháp luật kinh tế và những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện

Thực trạng xây dựng pháp luật kinh tế và những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện Nguyễn Đức Minh (PGS., TS. Viện Nhà nước và Pháp luật) Tóm tắt: Bài viết phản ánh mang tính khái quát kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động xây dựng pháp luật kinh tế ở nước ta hiện nay; nêu ra những vấn đề lớn về lý luận và thực tiễn cần giải quyết trong quá trình hoàn thiện pháp luật kinh tế. Abstract: This article briefly reflects the results, shortcomings and their reasons of building up economic law in Vietnam nowadays. On that basis, it points out both theoretical and practical issues to be solved to improve the economic law of Vietnam.

Rào cản trong Hợp tác công tư ở Việt Nam

Rào cản trong Hợp tác công tư ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn An Hà Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Abstract: Public – private partnership, or PPP in short, represents the relationship between the State and the private sector in building, developing the infrastructure and public services within a country. Public – Private Partnership has long been widely used in infrastructure development in not only European countries but also in the whole world. In the context of severe impact of the global financial crisis since 2008, PPP model became more and more popular. The fields of PPP application are also varied, mainly in the construction of transport infrastructure and are gradually developing in other public services such as energy, environment, health, education and so on. In Vietnam, the practical implementation of PPP projects in the past 20 years shows that there are still some issues in terms of risks in implementing PPP projects; For example, the selection of investors to implement the projects and the return on investment faced many barriers; The attraction of foreign investment in the form of PPP is low, ineffective and there are a number of policy issues and legal frameworks in the implementation of PPP projects. In the coming period, the mobilization of all domestic and international resources for development is very important; in which, the role, position, modes and the fields of Public – Private Partnership in Vietnam need to be changed.

Phát huy vai trò của trí thức, bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Phát huy vai trò của trí thức, bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trong giai đoạn hiện nay PGS.TSKH. Lương Đình Hải Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Những tư tưởng lớn của Karl Marx về con người

Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và chủ nghĩa xã hội… thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Marx. Sứ mệnh của chủ nghĩa Marx không nằm ở vấn đề con người. Mặc dù vậy, những tư tưởng của Marx về con người, dù được trình bày chủ yếu ở giai đoạn Marx trẻ, lại vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người như là một học thuyết bề thế, có ý nghĩa to lớn đối với các khoa học về con người và đối với sự nghiệp giải phóng con người. Trong khuôn khổ tham luận kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx, những tư tưởng lớn của Marx về con người được chúng tôi chú ý trình bày và đánh giá giá trị đối với thời đại ngày nay là: 1). Con người là thực thể tự nhiên có tính người. 2). Giới tự nhiên là thân thể vô cơ của con người. 3). Con người là những cá nhân hiện thực, là hoạt động của họ và những điều kiện sinh hoạt vật chất của họ. 4). Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. 5). Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. Đó là những tư tưởng thực sự có chiều kích vĩ đại. Ngày nay những tư tưởng này vẫn đang là tiền đề lý luận thực sự cốt lõi của nhiều khoa học về con người. Trong đời sống hiện thực, những tư tưởng này cũng là những chỉ dẫn thế giới quan và phương pháp luận cơ bản của nhiều lý thuyết xã hội. Nội dung tư tưởng của Marx về con người, như có thể thấy trong nhiều tài liệu đã xuất bản, thường được trình bày theo những cách khác. Ở đây với 5 nội dung lớn nói trên, chúng tôimuốn bám thật sát kinh điển, không thêm vào Marx nhưng điều ông không nói, nhằm mô tả trung thực nhất những gì chính Marx đã nói về con người.

Mấy vấn đề về hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

Mấy vấn đề về hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay GS.TS. Hồ Sĩ Quý, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: hosiquy.thongtin@gmail.com

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về Khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về Khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới PGS.TS. Nguyễn An Hà Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cách mạng khoa học – công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam

Cách mạng khoa học – công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam PGS.TSKH. Lương Đình Hải Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến trường Đại học Công nghệ Đồng Nai qua kênh thông tin nào?

Qua công cụ tìm kiếm Google

Qua mạng xã hội Facebook

Qua báo chí, đài phát thanh và truyền hình

Được người thân giới thiệu

Đến trực tiếp tham quan

Các kênh thông tin khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4735

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1837808

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4735

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1837808

Thành viên

Ngôn ngữ